top of page
Screenshot_4.png

Théun Mares

Tolteekide traditsiooni Nagal

White Background

Kes oli Théun Mares?

Théun Mares (1952-2011) sündis Zimbabwe'is ja elas Kaplinnas, Lõuna-Aafrikas. Ta oli Tolteekide traditsiooni nagal, kellel oli ulatuslikud teadmised elust, inimkäitumisest ja suhetest ning ta oli mitmete vaimsete raamatute autor. Théun Maresi raamatuid on tõlgitud hispaania, kreeka, vene, bulgaaria ja eesti keelde.

Pärast ülikooli lõpetamist tegi Théun Mares edukat karjääri lavakunstis, hariduses ja ettevõtluses. Aastal 1992 pühendus ta oma ainulaadsete teadmiste levitamisele ja õpetamisele, raamatute kirjutamisele ja kursuste korraldamisele Inglismaal ja Ameerika Ühendriikides.

 

Théun Mares suri 2011. aasta 5. septembril.

Theun Mares.png

Biograafia

Théun Mares sündis Zimbabwe's. Tema ema oli selgeltnägija ja isa oli kaevandaja. Olles ise selgeltnägija annetega, koolitati ka Théuni juba varakult selles valdkonnas Tolteekide traditsioonide järgi. Looduse keskel elades oli suur osa teda ümbritsevast looduse ilust karm ja taltsutamatu – loodus selle puhtaimal kujul.

Mida vanemaks Théun sai, seda sügavamaks muutus tema arusaam inimloomusest. Ta avastas, et see polegi oma olemuselt nii erinev – tõeline ilu ilmutas end ümbritseva karmuse sees – eeldusel, et elu elatakse lihtsalt ja harmooniliselt ning osatakse järgida oma südant.

 

Lahkudes kodust Zimbabwe'is, läks Théun ülikooliõpingutele Lõuna-Aafrikas. Seejärel alustas ta edukat karjääri etenduskunstides. Teatris pidi ta pidevalt tegelema inimkäitumise reaalsusega. Ta oli professionaalne klassikaline tantsija ja õppis ka Hispaania ning rahvatantsu.

 

Seejärel lahkus Théun etenduskunstide maailmast. Otsustades anda oma osa teiste toetamisele, asus ta tööle hariduses. Ta õpetas klassikalist tantsu Lõuna-Aafrika koolides.

 

Siis sai temast valitsuse konsultant. Tema kogemused koolidega tõid ta silmitsi sotsiaalse programmeerimise varajaste etappidega ja avastustega, et enamus haridusest pole mõeldud õpetama inimestele, kuidas ise mõelda, vaid pigem sunnib õpilasi eelnevalt ette määratud vormidesse. Tema hariduskogemuste tulemusena on paljudes Théuni töödes sotsiaalse programmeerimise kahjuliku mõju murdmisel keskne roll.

 

Théuni karjäär hõlmas etenduskunste, haridust ja ettevõtlust. Tema töö üldine eesmärk oli esmalt äratada kõigis teadmine, et elu kogu eesmärk on teadvuse areng, ja teiseks süvendada arusaamist, kuidas seda saavutada.

 

Oma elu jooksul kasutas Théun selgeltnägija võimeid ja väljaõpet, et avastada kõige olulisemad tõed, mis peituvad kõigi tõeliste religioonide ja ususüsteemide südames. Théun sai juhiseid mehelt, kelle identiteeti ta poliitilistel põhjustel ei avalikustanud. Oma raamatutes paljastab ta nende põhitõdede olemuse, mis on tihti ajaga moonutatud, rikutud ja kaduma läinud. Ta näitab kuidas neid tõdesid praktilisel viisil kasutada, et muuta mõtlemist, käitumist ja maailma.

Tolteekide õpetused

Screenshot_11.png

Pildil olev sümbol tähistab, et see töö käsitleb Tolteekide Vabaduse Teed, põhinedes Théun Marese allikatel, ning see eristab neid õpetusi Meso-Ameerika Tolteekide, nagualismi ja šamanismi traditsioonidest. Mehhiko ajaloos on ka Tolteegi ajastu, kuid need pole omavahel seotud.

“Tolteek” tähendab teadmist omavat meest või naist ning Tolteekide õpetused, nagu neid Théun Mares väljendab, on praktiline enesearengu tee, mis viib enese tundmaõppimiseni. Tolteegi traditsioon hõlmab tohutut ja pidevalt laienevat teadmiste süsteemi elust, universumist ja meie rollist neis mõlemas.

 

Tema sõnum on, et ainus võimalik viis luua tulevikku täis lootust, mitte maailma täis hävingut, on arendada südame avatust, et kogu elu täielikult omaks võtta, mitte muutuda eraldavaks ja lõhestavaks alistudes põgenemisele.

 

Kõigi elu osade omaks võtmine hõlmab väljakutsetega otseselt silmitsi seismist, mitte nende eest põgenemist. See hõlmab maailma ja elu üleüldist austamist; see hõlmab tunnustamist, et kõik tegevused mõjutavad meid ümbritsevaid inimesi, ja see hõlmab ka pidevat valmisolekut reageerida - tegutseda - elust tuleneva tagasiside põhjal. Sest ainus püsiv väärtus elus füüsilisel tasandil on elada, kogeda ja omaks võtta seda kõike: head koos halvaga ja seeläbi arendada täieliku kaasatuse tunnet, mis on kirgliku, elava ja tõeliselt inimliku südamega olemise tunnus.

White Background

Laitmatus on igal ajahetkel tegutseda oma parimate võimaluste kohaselt kõigi teadmiste põhjal, mis sul selles hetkes on.

– Théun Mares, Sõdalaste tagasitulek: Tolteekide õpetused – I köide

Books by Théun Mares

Théun Marese raamatud:

  • Return of the Warriors. Théun Mares. Jaanuar 1995, Lionheart Publishing

  • Unveil the Mysteries of the Female. Théun Mares. November 1999, Lionheart Publishing

  • The Mists of Dragon Lore: The Toltec Teachings volume 3. Théun Mares. Oktoober 1998, Lionheart Publishing

  • This Darned Elusive Happiness. Théun Mares. September 1999, Lionheart Publishing

  • Cry of the Eagle: The Toltec Teachings volume 2. Théun Mares. November 1997, Lionheart Publishing.

  • The Quest for Maleness. Théun Mares. November 1999, Lionheart Publishing.

  • Shadows of Wolf Fire: The Toltec Teachings volume 4. Théun Mares. Mai 2002,  Lionheart Publishing.

bottom of page