top of page

.Contriberi kasutustingimused

Kasutustingimustega nõustumine

.Contriber School OÜ (“kool” ja/või "meie") on kõrgemate teadmiste kool. Need kasutustingimused on sõlmitud teie ("kasutaja","liige") ja Kooli  vahel. Käesolevad kasutustingimused koos kõigi muude seotud dokumentidega reguleerivad teie juurdepääsu mis tahes sisule, funktsioonidele ja teenustele, mida pakutakse isikutele, kes on kooli liikmeteks aktsepteeritud.

Palume teil lugeda kasutustingimused hoolikalt läbi, enne kui hakkate kasutama meie veebilehte, liikmehaldustarkvara ja muid kooliteenuseid. Kasutades meie liikmeteenuseid või nõustudes meie kasutustingimustega, kui see valik on teile kättesaadavaks tehtud, nõustute järgima neid kasutustingimusi ja meie privaatsuspoliitikat, mis lisatud eraldi viitena meie veebilehele. Kui te ei soovi nende kasutustingimuste või privaatsuspoliitikaga nõustuda, ei saa te meie teenuseid kasutada.

Kasutustingimuste muudatused

Jätame endale õiguse kasutustingimusi aeg-ajalt oma äranägemisel läbi vaadata ja uuendada. Kõik muudatused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist meie veebilehel ja kehtivad kõigi meie teenuste kasutamise kohta.

 

Kuid mis tahes muudatused kohaldatavas õiguses ja jurisdiktsioonis sätestatud vaidluste lahendamise sätetes ei kehti vaidluste puhul, mille kohta pooled on muudatuse .Contriberi veebisaidile postitamise kuupäeval või varem teatanud.

 

Kooliteenuste jätkuv kasutamine pärast muudetud kasutustingimuste avaldamist tähendab, et te olete muudatustega tutvunud ning nõustute nendega.

 

Liikmelisuse eelised

Kooli liikmeks olemise eelised hõlmavad muuhulgas juurdepääsu meie digitaalsele platformile ning läbi selle pakutavatele teenustele, mis on avatud ainult registreeritud liikmetele. Digikool pakub võrgustike loomise võimalusi teiste liikmetega, juurdepääsu liikmete eksklusiivsetele pakkumistele, sisule ja paljule muule. Liikmelisus pakub ka pidevaid võimalusi digitaalse platformi arendamiseks, liikmetevahelise võrgustiku loomiseks, iseenda arengu jälgimiseks, küsimuste esitamiseks ning sündmuste ja võimaluste kohta teabe esitamiseks.

Liikmed saavad omal valikul saada kooli uudiskirja, mis aitab koolis toimuvate sündmustega kursis olla. Aeg-ajalt võime oma äranägemisel pakkuda ka lisahüvesid ja teenuseid ning kooli liikmetel on õigus soovitada uusi potentsiaalseid liikmeid. 

Uute potentsiaalsete liikmetega võtame ühendust ning palume neil täita registreerimisvormi. Lisateavet liikmelisuse, selle eeliste  ning hinnakujunduse kohta leiate veebisaidilt.

 

Liikmestaatuse taotlemine

Kõigile meie teenustele, sealhulgas meie digitaalse platformi kasutamiseks, peate olema .Contriber Kooli registreerunud liige. Liikmetaotluse esitamisega kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane. Meil on õigus ilma põhjendamata ja oma äranägemise järgi keelduda mis tahes isikule või juriidilisele isikule liikmelisuse pakkumisest või muuta liikmelisuse saamise tingimusi igal ajal.

Liikmeks saamiseks tuleb teil esitada meile täidetud registreerimistaotlus. Registreerimistaotlus nõuab teatud isikuandmeid, mida nõustute meile meie privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt esitama. Muuhulgas olete kohustatud esitama meile tõesed andmed oma kontaktteabe, sealhulgas oma nime, sünnikuupäeva, soo, enda äratuntava profiilifoto, e-posti aadressi ja postiaadressi kohta. Vajadusel võime küsida lisateavet, et otsustada, kas teie liikmeks registreerumise taotlus rahuldada.

 

Liikmeks vastuvõtmine toimub meie ainuisikulise äranägemise järgi, et edendada meie kooli ja selle liikmete head nime ja mainet. Ühegi avalduse tagasilükkamist ei põhjendata üheski etapis ja kogu liikmetaotluse otsustamisega seotud teavet käsitletakse meie privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt.

 

Registreerimisavaldused lisatakse ootenimekirja ja me vaatame need läbi jooksvalt. Protsessi osana võidakse teil paluda osaleda lühikeses üks-ühele videokõnes, et saaksime teid inimesena natuke rohkem tundma õppida. Kui teie liikmetaotlus võetakse vastu, saate e-kirja, mis annab teile juurdepääsu meie teenuste tellimiseks.

Kui liitute meie kooliga, töötleb teie kaardiandmeid Stripe. Saate oma tellimust vajaduse korral muuta ja uuendada. Kui olete vastava teenuse tellinud, saate (e-posti teel) lisateavet teie valitud tellimusega seotud teenustele juurdepääsu ja nende kasutamise kohta. Pange tähele, et mõnel tellimusel on täiendavad eelnõuded, enne kui saate neid tellida, ja ka tellimuse tühistamise nõuded.

 

Teie vastutate:

 • kõigi vajalike korralduste tegemise eest, et teil oleks juurdepääs koolile, sealhulgas juurdepääs Internetile ning oma Slacki ja Zoomi kontodele, et pääseda ligi .Contriber Kooli digilahendustele;

 • et kõik isikud, kes sisenevad saidile app.contriber.com pärast teie Interneti-ühenduse kaudu sisselogimist, on nendest kasutustingimustest teadlikud ja järgivad neid täielikult.

Kooli teenuste kasutamisega kinnitate ja garanteerite, et kogu teie esitatud teave on õige, ajakohane ja täielik ning te nõustute seda ajakohasena hoidma. Nõustute, et kogu teavet, mille annate koolis registreerumiseks või muul viisil, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutades interaktiivseid funktsioone veebisaidil ja koolis, reguleerib meie privaatsuspoliitika. Te olete teadlik ja nõustute kõigi meiepoolsete  toimingutega seoses teie andmete käsitlemisega, mis on kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga.

 

Liikmete kohustused ja ootused

Liikmed on kohustatud tasuma liikmemaksu ja järgima .Contriberi veebisaidil kehtestatud reegleid ja juhiseid, sealhulgas kasutustingimusi, privaatsuspoliitikat ja kõiki muid viitena lisatud juhiseid.

Liikmed peavad teavitama .Contriberit kõigist isikuandmete, sealhulgas e-posti aadressi, postiaadressi, aktiivse krediit-/deebetkaardi muudatustest. Liikmed vastutavad oma kontakt- ja isikuandmete ajakohastamise eest.

Konfidentsiaalsus ja turvalisus

Kõik suhtlused, mis toimuvad .Contriber Kooli teenuste keskkonnas, loetakse konfidentsiaalseks. See hõlmab kõiki sisu kirjeid ja märkmeid, mida võidakse sessioonide, koosolekute või muude sündmuste ajal teha.

.Contriberil on õigus kasutada ilma sõnalise hääleta videoid ja sündmuste ajal tehtud pilte turundusmaterjalides.

Mõned kooli pakutavad teenused nõuavad sessioonidel varimentori osalemist. Siin viidatud varimentor on isik, kes osaleb mentorikoolituse protsessis kas koolitajana või praktikandina ja kellel on .Contriberiga aktiivne mentorteenuse osutamise leping, mille kohaselt neile kehtivad konfidentsiaalsusnõuded. Varimentori osalemisest sessioonil teavitatakse liikmeid eelnevalt. Nende kasutustingimustega nõustudes nõustute seanssidel osalema varimentoritega.

Liikmespetsiifilist teavet ei jagata ühegi teise osapoolega väljaspool käesolevas kasutustingimustes kirjeldatut, välja arvatud juhul, kui liige annab selgesõnalise kirjaliku nõusoleku teabe kasutamiseks. See hõlmab kõike, mida jagatakse vestluste, meilide, tekstide, sessioonide, koosolekute ja muude sündmuste ajal.

Nõustudes osalema .Contriberi kooli teenustes, võtate täieliku vastutuse oma füüsilise, emotsionaalse ja vaimse heaolu eest ning kinnitate, et saate sessioonidel, koolitustel ja muudel üritustel turvaliselt osaleda.

 

Iga liige kinnitab, et ta:

 • ei põe ja tal pole diagnoositud psüühilist haigust/seisundit;

 • ei kasuta ravimeid, mis on ette nähtud psüühilise haiguse/seisundi raviks;

 • ei kasuta mingil viisil narkootilisi aineid ega kavatse liikmelisuse kehtivuse ajal selliseid aineid tarvitada.

 

Liige mõistab ja nõustub, et kui ülaltoodud väide on mingil viisil ebatäpne, siis .Contriber ei kanna mingit vastutust ebaausate ja ebatäpsete väidete esitamise tagajärgede eest ning vabastab täielikult .Contriberi igasuguse vastutuse eest, mis võivad tekkida sellise rikkumise tagajärjel.

Nende kasutustingimuste eesmärk on määratleda turvalisus selle sõna tõelises tähenduses, mille kohaselt oma sisemist mina avastavale inimesele pakutakse ruumi, kus ta tunneb end turvaliselt, et jagada kõike, mis temaga ja/või tema elus toimub ning vastu võtta uusi vaatenurki oma väljakutsetele.

Liikmetasud

.Contriber kool võtab liikmemaksu teenuste, millega olete liitunud, osutamise eest. Liikmetasu makstakse igakuiselt ja see tuleb tasuda enne liikmemaksuga hõlmatud liikmeperioodi. Mis tahes valitud teenuse eest liikmemaksu õigel ajal tasumata jätmine võib kaasa tuua teie liikmelisuse peatamise/lõpetamise. Teavet kehtivate erinevate liikmetasude ja pakettide ning nende eeliste ja kulude kohta leiate meie digilahendusse siise logides.

.Contriber kasutab maksete töötlejana kolmandat osapoolt. Kolmandate osapoolte poolt teie isikuandmete kasutamist reguleerivad nende vastavad kasutustingimused ja privaatsuspoliitika. Maksete töötlemiseks ja haldamiseks kasutame muuhulgas makseplatvormi Stripe. Vaadake Stripe'i privaatsuspoliitikat ja teenuste lepingut.

.Contriber jätab endale õiguse kohandada hindu allahindluste kaudu individuaalsel või kogu kooli tasandil, samuti pakkuda aeg-ajalt allahindluslaadseid pakkumisi, nagu "üks kuu tasuta", mis võib olla kuid ei pruugi olla seotud liikmelisuse algusajaga või konkreetse liikme tajutava väärtusega kogu kooli vaatest.

 

.Contriber võib igal ajal muuta liikmemaksude suurust, tasumise sagedust ja maksetingimusi ning võib oma äranägemise järgi vastu võtta täisliikmeid ilma tasu või ametliku avalduseta. Liikmelisus on isiklik ja seda ei saa üle anda ning liikmed ei tohi jagada oma liikmesoodustusi ühegi teise isiku(te)ga.

Saate teenuste(te) tellimusest igal ajal loobuda, kui kasutate teenust (teenuseid) külalise tasemel. Kõrgema tasemega liitumisperioodi jooksul saate tellimusest loobuda ainult enne uue liikmeperioodi algust. Kõigi teenuste tellimusest loobumisel kaotate ka oma liikmeõigused.

 

Tasutud liikmemaksud ei kuulu tagastamisele. Liikmelisust uuendatakse automaatselt, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse enne uue liikmeperioodi algust.

 

Pange tähele, et kui tellite esimese teenuse, saab sellest kuu päevast teie igakuine liikmemakse tasumise kuupäev ja kõik tulevased maksed arvestatakse teie pangakaardilt sellel päeval maha.

 

Kui tühistate kõik meie teenuste tellimused, lõpeb teie liikmelisus ja teie praegune liikmetsükkel:

 • Teil ei ole enam juurdepääsu .Contriberi liikmeõigustele (sh, kuid mitte ainult, digitaalne kogukond, kooliteenused, mentorlus, ainult liikmetele mõeldud meilid ja palju muud);

 • Teil võib siiski olla juurdepääs .Contriberi ajaveebile, igakuistele uudiskirjadele ja muudele .Contriberi mitteliikmete pakkumistele.

Kui olete tellimuse tühistanud ja eeldusel, et huvide konflikti ei ole, (otsustatakse .Contriberi äranägemisel):

 • Teil on juurdepääs teenusele kuni selle kuu lõpuni, mille eest olete juba tasunud.

 • Saate uuesti tellida, kuid me ei garanteeri samade liitumistasude rakendamist.

 • Kui teie tellimust uuendatakse kogemata automaatselt ja te teavitate meid 7 päeva jooksul e-posti teel aadressil legal@contriber.com ja loobute teenusest .Contriber Appi abil, siis tagastame teile kogu raha ja tühistame teie tellimuse konkreetsele teenusele.

 

Sanktsioonid

Liikmeid võidakse hoiatada, peatada või eemaldada .Contriberi Koolist, sündmusest või tegevusest ning nende liikmelisus, sealhulgas juurdepääs digitaalsele kogukonnale, lõpetatakse liikmemaksu tasumata jätmise a/või käesolevate tingimuste rikkumise eest, või kui .Contriber leiab oma äranägemise järgi, et liikme käitumine on vastuolus kooli huvidega või organisatsioon leiab, et nad ei sobi liikmeks jääma. .Contriber ei ole kohustatud põhjendama sanktsiooniotsuseid, sealhulgas lõpetamist ja väljasaatmist, ning kõik arutelud ja muu teave selle kohta tuleb hoida rangelt konfidentsiaalsena.

 

Liikme koolist väljaheitmine

Iga liige, kes on mis tahes põhjusel koolist välja arvatud, kaotab kõik liikmelisusega kaasnevad privileegid ja eelised ning kõik õigused .Contriberi vastu ning tal ei ole õigust saada tagasi enne väljaheitmist makstud liitumistasu.

 

Kaebuse esitamise kord

Liikmete kaebused tuleb esitada kirjalikult .Contriberile aadressil: legal@contriber.com ja kaebusi lahendab .Contriber ainuisikuliselt.

Kohustustest loobumine

.Contriber ei võta endale vastutust veebisaidilt, digitaalselt kogukonnalt või meie pakutavatest lisateenustest saadud teabe täpsuse eest. Sellise teabe kasutamine on teie enda vastutusel.

 

.Contriberi veebilehte haldab Wix, nende Kasutustingimused ja Privaatsuspoliitika.  .Contriber loobub igasugusest vastutusest Wixi toimimise ja hoolduse eest.

 

.Contriberi veebikogukonda haldab WhatsApp, vaadake siit kasutaja teenusetingimusi ja privaatsuspoliitikat. .Contriber loobub igasugusest vastutusest Whatsapp'i töö ja hoolduse eest.

.Contriberi liikmete uudiskiri saadetakse Smaily kaudu. SendSmaily vastutab oma kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika eest. .Contriber loobub vastutusest SendSmaily toimimise eest.

.Contriber kooli võrguteenuseid majutab Zoom, vaadake siit nende teenusetingimusi ja privaatsuspoliitikat. .Contriber loobub igasugusest vastutusest Zoomi kasutamise ja hoolduse eest.

 

.Contriber kasutab kolmanda osapoole maksete töötlejat, et aidata tal teie isikut tuvastavat makseteavet turvaliselt töödelda. Selliste kolmandate osapoolte poolt teie isikuandmete kasutamist reguleerivad nende vastavad kasutustingimused ja privaatsuspoliitika. Praegu töödeldakse ja hallatakse makseid mitme teenusepakkuja kaudu, sealhulgas maksevärava Stripe kaudu. Vaadake Stripe'i privaatsuspoliitikat ja teenuste lepingut.

Saate aru, et me ei saa garanteerida ega garanteeri, et Internetist või veebisaidilt või digitaalselt kogukonnalt allalaadimiseks saadaolevad failid on viiruste või muu hävitava koodi vabad. Vastutate piisavate protseduuride ja kontrollpunktide rakendamise eest, et täita teie konkreetsed nõuded viirusetõrje ning andmete sisestamise ja väljundi täpsuse osas, ning meie saidiväliste vahendite haldamise eest mis tahes kadunud andmete taastamiseks.

.Contriber loobub igasugusest vastutusest mis tahes kolmanda osapoole tarkvara kasutamise ja hoolduse eest, mida kasutatakse .Contriberi teenuste käitamiseks.

 • Olen lugenud ja nõustun .Contriberi kasutustingimustega ning kinnitan, et kõik antud andmed on õiged;

 • Olen teadlik, et .Contriber kooliteenused on tasulised teenused ja ma kohustun tasuma oma tasud õigeaegselt;

 • Ma mõistan ja nõustun, et kõik suhtlused, mis toimuvad .Contriber koolis, on konfidentsiaalsed;

 • Võtan täieliku vastutuse oma füüsilise, emotsionaalse ja vaimse heaolu eest ning kinnitan käesolevaga, et suudan sessioonidel, koolitustel ja muudel üritustel turvaliselt osaleda.

 • Mõistan ja nõustun, et kui käesolevates kasutustingimustes esitatud väited on mingil moel ebatäpsed, siis .Contriber ei kanna mingit vastutust ebaausate ja ebatäpsete väidete tagajärgede eest ning vabastab .Contriberi täielikult igasuguse vastutuse eest, mis võib tekkida sellise rikkumise tagajärjel.

bottom of page