top of page
Marcel Gasser 1.jpg

Aleksander Tõnnisson

Kursuse läbiviija
Mentor

Minu visioon elus on võtta täielik vastutus oma elu eest ja aidata teistel sama teha.

Olen .Contriber enese- ja vaimse arengu kooli kaasasutaja, mentor, ning müügi- ja turundusjuht - olen ka täiskohaga õpilane. Väljaspool kooli tegevusi juhin investeerimisfondi .Cocoon Ventures ja töötan mentorina ettevõtete asutajate ja tippjuhtidega .Cocooni programmis.


Täna aitavad peaaegu kõik minu töö- ja eraelu rollid ja kohustused mul eneseleidmise teel edasi liikuda. Üks minu kutsumusi elus on teiste inimeste toetamine nende teekonnal sinna, kuhu neil on vaja jõuda. Teen seda juhtides lugemis- ja väljakutsegruppe .Cocoonity koolis, tehes koolitusi, juhendades idufirmade asutajaid, et viia nende ettevõtte visioon vastavusse nende elu eesmärgiga, ja investeerides ettevõtetesse, mille asutajad on huvitatud isiklikust kasvust rohkem kui ettevõtte majandusnäitajatest.


Ma olen abielus ja me kasvatame kahte tütart. Kodus olen võtnud endale perepea rolli, mis minu jaoks tähendab, et olen oma perele eeskujuks, võtan vastutuse väärtuste, traditsioonide ja sümbolite eest meie igapäevaelus ning olen eestvedajaks pere eesmärkide, visiooni ja nendeni jõudmise plaani osas.


Minu elu visioon võtta täielik vastutus oma elu eest tähendab võtta 100% vastutus enda, oma tunnete, emotsioonide, mõtete, sõnade ja tegude eest, ning suhete eest inimestega, kes on minu elus. Ühine joon, mida ma näen oma töös inimestega, on väliste asjaolude ja teiste inimeste süüdistamine. Teisisõnu, nad võtavad ohvrirolli olukorras ja elus üleüldiselt. On väga tavaline, et oma õnnestumised omistatakse oskustele, kuid ebaõnnestumised juhuslikkusele. Ma tean, sest olen ise seal olnud.bottom of page